Aktualne intencje Mszy Św.

zawsze wywieszone są

w gablocie.